Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Àrees i serveis

Jutjat de Pau

Els jutjats de pau són òrgans unipersonals amb jurisdicció al terme municipal. Al capdavant del jutjat de pau hi ha el jutge de pau, que és elegit per l'ajuntament del municipi i nomenat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per un període 4 anys.

Per ser jutge de pau només cal ser major d'edat, tenir la nacionalitat espanyola i no estar immers en cap causa d'incapacitat, ni d'incompatibilitat per a l'exercici de les funcions jurisdiccionals. Per ser jutge de pau no fa falta ser llicenciat en dret.

Tenen competència en l'àmbit civil, dels assumptes de quantia inferior als 90€, excepte les demandes que es derivin dels contractes d'arrendament de finques rústiques o urbanes.

En l'àmbit penal, coneixen de les faltes contra les persones, d'algunes contra el patrimoni i contra els interessos generals. Per exemple, els jutges de pau coneixen de les amenaces lleus, del deslluïment de béns immobles de domini públic o de la pertorbació lleu de l'ordre públic. Per llei també tenen atribuïdes competències en matèria de registre civil.

 

Jutge de Pau: Josep Fargues Oriach

Jutge de Pau substitut: Josep M. Vidal Curia

 

 

Horari:

Et destaquem ...