Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

 • Avui
  • 15ºC
  • 6ºC
 • Dissabte
  • 16ºC
  • 6ºC
 • Diumenge
  • 19ºC
  • 10ºC
 • Dilluns
  • 19ºC
  • 9ºC
 • Dimarts
  • 19ºC
  • 11ºC
Àrees i serveis

Registre Civil

És el registre on s'inscriuen els fets que fan referència a l'estat civil de les persones i aquells que determinen les lleis. L'article 1 de la Llei del registre civil regula què és objecte d'inscripció:

- el naixement
- la filiació
- el nom i els cognoms
- l'emancipació i l'habilitació d'edat
- el matrimoni
- la potestat del pare i de la mare, la tutela i altres representacions que fixa la llei
- les modificacions judicials de la capacitat de les persones
- les declaracions de concurs, fallida o suspensió de pagament dels comerciants
- la nacionalitat i el veïnatge civil
- les declaracions de defunció i absència
- les defuncions


La inscripció al registre és prova fefaent dels fets a què fan referència els assentaments. Els fets inscrits només es poden impugnar judicialment si se'n sol·licita simultàniament la rectificació al registre. 

Tramitació: El registre és públic per aquelles persones que acreditin tenir-hi interès. La llei estableix qui està legitimat per sol·licitar la inscripció en cada supòsit i quina és la documentació necessària i els terminis

 

SECCIO 1ª - NAIXEMENTS 

Quan es produeix el naixement d’un nadó, que és fill d’una persona resident a Almenar, s’ha d’inscriure en aquest Registre Civil. - Es pot inscriure encara que sigui nascut fora d'Almenar –

A partir d’aquest moment, es pot sol·licitar en aquest registre Civil qualsevol certificat de naixement de l’inscrit.

 

SECCIO 2ª – MATRIMONIS

Es pot tramitar qualsevol expedient per a casament civil, sempre que almenys un dels contraents estigui empadronat a Almenar.

Tant si el casament realitzat a Almenar és civil com si es eclesiàstic,- realitzat davant qualsevol església – s’inscriurà en aquest Registre Civil, i es podrà sol·licitar qualsevol certificació relativa al casament.   

 

SECCIO 3ª - DEFUNCIONS

S’inscriurà en aquest Registre Civil, qualsevol defunció que hagi tingut lloc en aquest terme Municipal ,  i es podrà sol·licitar qualsevol certificació relativa a la defunció inscrita.

 

A més d’aquestes inscripcions,  també es pot tramitar en aquest registre, la traducció dels noms de qualsevol inscrit, del castellà al català.

També es podrà sol·licitar qualsevol tramitació d’expedient, encara que no sigui gestió directa d’aquest Registre Civil, com pot ser, canvis de nom, de nacionalitat, etc.  i es remetrà a l’organisme adient per tal que faci la gestió pertinent.

 

HORARI:

Et destaquem ...